BMW 760i dán đổi màu vàng mờ ECH16

Dòng xe: BMW 660i
Mã màu: Decal vàng mờ
Thương hiệu: TeckWrap USA