Dán decal đổi màu Ford Mustang GT 2020

Dòng xe: Ford Mustang GT
Mã màu: Decal đỏ bóng
Thương hiệu: TeckWrap USA