Dán đổi màu Porsche Cayenne 10 năm tuổi decal trắng ánh vàng

Dòng xe: Porsche Cayenne
Mã màu: Decal trắng ánh vàng
Thương hiệu: TeckWrap USA