Dán đổi màu Porsche Panamera 4 mã màu CG49-HD

Dòng xe: Porsche Panamera 4
Mã màu: Decal hồng bóng
Thương hiệu: TeckWrap USA