Dán đổi màu Rolls-Royce Ghost Series II màu Bali Blue decal CG37-HD TeckWrap

Dòng xe: Rolls-Royce Ghost Series II
Mã màu: Decal xanh Bali Blue
Thương hiệu: TeckWrap USA