Porsche Panamera dán đổi màu CG12 SunFlower

Dòng xe: Porsche Panamera
Mã màu: Decal vàng bóng
Thương hiệu: TeckWrap USA