Range Rover dán đổi màu từ trắng sang đen siêu bóng CG01-HD & xanh Bali Blue CG22

Dòng xe: Range Rover
Mã màu: Decal xanh bali blue & đen bóng
Thương hiệu: TeckWrap USA